SLOVAR POJMOV


A
SF (Active Streaming Format): Microsoftov format za predvajanje videa preko Interneta ali na samostojnem računalniku. Format, ki podpira mnogo standardnih formatov, med njimi tudi MPEG.

AVI (Audio Video Interleaved): Microsoftov format za digitalni avdio in video že iz casa Win 3.1. Zamenjal ga je ASF format, čeprav tega še uporabljajo.

Common Intermediate Format (CIF): Format slike za standard H.263. Predstavlja 352 točk/črto in 288 vrst/sliko.

Centralizirana večtočkovna konferenca: Vsi priključeni terminali komunicirajo v načinu točka-točka z MCU.

Decentralizirana večtočkovna konferenca: Vsi terminali komunicirajo brez MCU.

Digitalni zvok (digital audio): Zvok, ki je kodiran v digitalno obliko za procesiranje, shranjevanje in prenos.

Duplex (full duplex): Pošiljanje podatkov v obe smeri istočasno. Zahteva več pasovne širine, vendar zelo dobrodošel pri VK. Poceni mikrofoni so le half duplex, medtem ko so boljši full duplex.

G.7xx: Družina standardov za kompresijo zvoka.

H.261: Standard za kodiranje videa pri VK. Format predstavlja diskretno kosinusno transformacijo za video v obsegu od  p * 64 Kb/s, kjer p = 1..32 (do 2 Mb/s). Vsi H.323 sistemi morajo podpirati ta standard.

H.263: Standard za kodiranje videa pri VK. Standard ponuja boljšo kompresijo kot H.261, predvsem pri nižjih frekvencah, kot jih uporabljajo modemi.

H.323 Entiteta: katerakoli H.323 komponenta, vključujoč terminale, vhodna vrata, varovalnike in MCU.

Half duplex: Sistem, kjer podatki potujejo le v eno smer.

Klic: Multimedijska komikacija med dvema H.323 točkama.

Končna točka: Terminal, vhodna vrata (Gateway) ali MCU.

MIDI (Musical Instrument Digital Interface): Standard za povezovanje elektronskih inštrumentov in računalnikov. MIDI datoteke so veliko manjše kot digitalne zvočne datoteke, kvaliteta predvajanja pa je zelo odvisna od računalnika.

MPEG (Moving Picture Experts Group):Zbirka standardov za digitalni zvok in video, ki so bili razviti za različno uporabo in podatkovni tok.

  • MPEG-1: Osnovni standard, ustvarjen za kodiranje realnega videa, tako da ga lahko predvajamo s CD-ja (150 Kb/s). Bit rate standardnega MPEG1 je 1.5 Mbps. Velikost okvirja je 352*400 pik, kar daje sliki kvaliteto rahlo boljšo od VHS videorekorderja. MPEG-1 vključuje tudi 3 avdio standarde, večina video sistemov uporablja MPEG-1 plast 1 ali plast 2. MPEG-1 Plast 3 (bolj znan kot MP3) pa se uporablja predvsem na Internetu.

  • MPEG-2: nadaljevanje osnovnega standarda z namenom podpiranja boljših prenosov in s tem tudi boljše kvalitete.  Ta standard se uporablja v DVD video predvajalnikih in v večini digitalnih satelitskih sistemov v ZDA.

  • MPEG-3: opuščen, ker so planirano funkcionalnost vključili že v MPEG-2.

  • MPEG-4: je predlog standarda, ki bo zelo primeren za uporabo na Internetu. Kvaliteta videa je zelo podobna tistemu pri MPEG-1 standardu, le da je tu precej nižji bit rate. Standard podpira tudi vrsto elementov, ki se lahko odpošljejo posamezno in se jih kasneje sestavi v video sliko (govoreča glava govorca se odpošlje v enem toku, medtem ko ozadje v drugem toku). To pomeni, da MPEG-4 omogoča manipulacijo nad elementi znotraj video toka (dodajanje, spreminjanje, manipulacija objektov…). Če vam ni všeč, kje se nahaja stol na videu, ga preprosto prestavite (seveda pa mora biti stol definiran kot premikajoč objekt).

  • MPEG-7: razvijajoč se standard, namenjen opisovanju multimedijskih objektov. Ni namenjen kodiranju videa, marveč le način kako opisati elemente in v multimedijskem toku, tako da do njih dostopamo preko baze. Dober primer je iskanje "rdečih vagonov" po multimedijski bazi.

Multicast: Sistem namenjen pošiljanju paketov samo enkrat, kjer je dopuščeno, da ga prejme več uporabnikov. Ta način zmanjšuje potrebno pasovno širino za prenos videa in zvoka preko Interneta.

Multipoint Controller (MC): Entiteta, ki zagotavlja nadzor nad tremi ali več terminali v večtočkovni konferenci.

Multipoint Control Unit (MCU): Končna točka na omrežju, ki omogoča trem ali več terminalom in vhodnim vratom, da sodelujejo v večtočkovni konferenci. MCU vključuje še Multipoint Controller in  opcijske Multipoint Processors.

Multipoint Processor (MP): Entiteta, ki izvaja procesiranje avdio, video in podatkovnih tokov v večtočkovni konferenci. 

Nezanesljiv prenos: Prenos, ki zagotavlja najhitrejšo dostavo paketov. Sporočila, ki se prenašajo, se lahko na poti izgubijo, podvojijo oziroma na cilj pridejo prepozno.

Pasovna širina (bandwidth)
: Količina podatkov, ki jo lahko spravimo na mrežo. Merimo jo Hertzih ali bits/sec (npr. tipična Ethernet linija ima pasovno širino 10 Mbps).

RAS kanal: Nezanesljiv kanal, ki se uporablja za registracijo, pristopna in statusna sporočila in spremembe pasovne širine med dvema entitetama.

Real Audio/Video
:Sistem za neposreden prenos zvoka/videa preko Interneta. Pred tem so morali uporabniki prenesti celotno datoteko, preden so jo lahko poslušali. Prav tako sistem podpira oddajanje v realnem času (mnogo radijskih postaj oddaja preko Interneta s pomočje tega sistema). Realizirano tako, da se nekaj sekund podatkov pošlje naprej in se ti shranijo v spominu (lahko tudi v začasnih datotekah na trdem disku), izginejo pa takoj po predvajanju.

Real-Time Protocol/Real-Time Control Protocol (RTP/RTCP): Specifikacija za upravljanje z avdio in video signali. Aplikacijam dovoli sinhronizacijo in korekcijo prenečenih informacij.

T.120: Standard za sočasen dostop do dokumentov, kar pomeni, da lahko 2 ali več ljudi sočasno gledajo ali celo popravljajo dokument preko omrežja.

Terminal: Končna točka, ki zagotavlja real-time, dvosmerno komunikacijo z drugim terminalom, vhodnimi vrati ali MCU. Terminal mora podpirati avdio, medtem ko sta video in podatkovni vir opcijska.

Unicast: Pošiljanje uporabniku svojo kopijo videa (ali drugih podatkov). Najbolj razširjena metoda za VK in video na zahtevo, čeprav počasi zgublja svoj primat proti multicast-u.

UDP ( User Datagram Protocol): Nezanesljiv omrežni nivo, ki leži na istem nivoju omrežnega sklada kot TCP.

Vhodna vrata ( Gateway):
Entiteta, ki zagotavlja real-time, dvosmerno komunikacijo med terminali ali drugimi končnimi točkami.

Varovalnik (Gatekeeper):
Entiteta, ki zagotavlja prevajanje naslovov, nadzira dostop in včasih celo upravlja s pasovno širino omrežja.

Večtočkovna konferenca: konferenca med tremi ali več terminali.

Zanesljiv prenos: Prenos podatkov, ki je sekvenčen, brez napak, oziroma ponor je enak izvoru.


Nazaj Konec

Kazalo

1. Definicija

2. Tipi sistemov

3. Načini povezav

4. Kodiranje signalov

5. Standardi

5.1. Kaj je H.323?

5.2. H.323 komponente

5.3. Večtočkovne konference

5.4. Komunikacija pod H.323

6. Način povezave

7. Primerjava izdelkov

8. Slovar